Правила за провеждане на игра във Фейсбук  "Кое от преживяванията от Gift Tube Medium 100 бихте си избрали за подарък?"

Организатор на играта на Gift Tube: Владеа Селект ООД, ЕИК 202121928

Форма на провеждане на Играта: в интернет на адрес: https://www.facebook.com/GiftTubeBG/ и мобилното приложение на Facebook

Срок на играта: 08.00 часа на 23 ноември 2018 г до  - 00.00 часа на 30 ноември 2018 г. 

 

1. Правила за участие в играта:

1.1 За да участвате в играта, е необходимо да напишете в коментар отговор на въпроса  под публикацията: Кое от преживяванията от Gift Tube Medium 100 бихте си избрали за подарък?

1.2 Всеки участник има право да публикува повече от един коментар. В коментара си той трябва да e посочил едно конкретно преживяване чрез линк от страницата, включено в категорията Gift Tube Medium100 на страницата gift-tube.com.

1.3 В томболата, чрез която ще бъде определен победителят, участват само коментари, които отговарят на горните две условия. Коментари под настоящите "Общи условия и правила на играта" или под други постове във Фейсбук – страницата на Gift Tube не са включени за участие в томболата.

1.4. В томболата всеки отговорил участва само веднъж, независимо от броя на написаните от него коментари под публикацията.

2. Определяне на победител:

2.1 Победителят е един и се определя на случаен принцип с томбола. Той трябва да е спазил условията на играта и да е оставил в коментар отговор под публикацията. Името му ще бъде публикувано на Фейсбук страницата на Gift Tube (https://www.facebook.com/GiftTubeBG/) на 30.11.2018 г. в 10.00 часа.

2.2  победителят трябва да предостави имена и контакти за връзка, за да получи своята награда катонапише лично съобщение във фейсбук или на е-мейл office@gift-tube.com

2.3 Участник, който не е потърсил своята награда в 7 (седем) дневен срок, губи правата си върху нея. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващ изтеглен участник, който отговаря на Условията за участие в Играта.

3. Продължителност на играта:

3.1 Играта стартира на 23.11.2018 г. в 08.00 часа и завършва на 29.11.2018 г. в 00:00 часа.  Това означава, че в томболата ще участват коментари на участници, публикувани в горепосочения времеви интервал

3.2 Победителят ще бъде обявен на 30 ноември 2018 г. в 10.00 часа

4. Награди:

Наградата е 1 брой ваучер от Gift Tube Medium 100 на стойност 100 лева.

Забележка: Вашите лични данни се обработват и съхраняват от Владеа Селект ООД, сfбственик на уебсайта gift-tube.com единствено и само с цел участие в настоящата Фейсбук игра. Можете да заявите заличаване, корекция или да получите достъп до личните си данни по всяко време на e-mail: info@gift-tube.com.