Зарадвай с подарък преживяване

Сеанс по регресивна терапия - ваучер за регресия

Зарадвай с подарък преживяване

Сеанс по регресивна терапия - ваучер за регресия
Чудиш се какво да подариш?
Ваучер на стойност
Ти купуваш, той избира
75,00 лв.
Купи

Сеанс по регресивна терапия - намери алтернативен начин да се справиш с наболяли теми!

* Продължителност на сеанса: 60 мин.

Регресивната терапия е мисловен акт на връщане към предишни времена, когато и да са били те, за да се възстановят спомени, които биха могли да имат негативно вли­яние върху сегашния живот и които вероят­но са източник на неговите симптоми. Хипнозата позволява на разума да премахне бариерите към тази ин­формация, включително и онези бариери, които не позво­ляват на човек да достигне до минали съществува­ния в будно състояние.

Регресията помага:

  • Помага при осъзнаване на изначалните причини за даден проблем, блокаж, заболяване, взаимоотношения
  • Помага да се доведе началната травма до съзнанието и да се освободи чрез катарзис, и да се постигне лечебен ефект на всички нива
  • Помага да се интегрират преживяванията и чувствата и се извлича урок от понесената травма
  • Облекчава усещането за безизходица
  • Обогатява преживяването на физическия план
  • Препоръчва се при всички видове блокажи
  • Помага за осъзнаване на личната сила и способността за сътворяване във всеки един аспект

Услугата се предоставя от МЦ Качествен Живот, София, бул. Витоша

Запознай се по-долу с терапефтът Ива Кайтазова

 

При регресията се навлиза в дълбоко релаксирано състояние и се прави връзка с Душата, Висшия Аз, Водача на човека. Пътува се до звездата или се използва нейната енергия. Често се прави връзка със съществата, живеещи на звездата.


Работи се на галактическо ниво и често се показват изначалните причини за зададен проблем, блокаж, заболяване, взаимоотношения още в момента на възникването им, като това може да бъде преживяване или въплъщение на друга планета, звезда, на друго ниво и в друго измерение.

Когато началната травма се довеж­да до съзнанието и се освобождава чрез катарзис, се пос­тига лечебен ефект. Чрез регресията се интегрират преживяванията и чувствата и се извлича урок от понесе­ната травма.

При работата с Неподвижни (фиксирани) звезди се дава основен поглед върху въплъщенията на Земята, може да бъдат показани няколко такива, като не е необходимо да се влиза емоционално във всяко поотделно. Проследява се нишката между тях и се отработва от нивото на Душата най-малко, на ниво галактическо. Възможно е да бъде дадена промяна на избор на ниво Душа. Като резултат се наблюдават промени в живота тук на земята на човека, като някои от темите са процес, за който е нужно време. Много често се наблюдава промяна в живота на човек, в ситуациите и възприятията още в първите дни след сеанса.

Ива Кайтазова


От 2009 г. активно започнах да преподавам духовни практики и да водя светлинни медитации. Идеята зад всичко това е човек да встъпи в собствената си сила, да намери най-подходящия начин за себе си да се справя с емоционални, ментални, душевни и духовни проблеми, блокажи, грешни убеждения и др.

 

Ти купуваш - той избира! Получаваш ваучера в красива опаковка, подарък от нас! 

С Gift Tube ваучерите на стойност Basic 50, Popular 75, Medium 100, Classic 125, Superior 150, Premium 200  купуваш ваучер на избрана от теб стойност, а получателят сам избира своя подарък – преживяване от услугите, включени в неговата ценова категория. Той може да доплати или да комбинира услуги от останалите ценови категории. Ето как. 

Чудиш се какво да подариш?
Ваучер на стойност
Ти купуваш, той избира
75,00 лв.
Купи
Повече информация
Брой участници: 1
Продължителност: 60 мин.
целогодишно
София
Личностно развитие