ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за поверителност

 

Уважаеми посетители на нашия сайт,

Ние сме екипът на “Владеа Селект” ООД, юридическо лице, администратор на лични данни, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202121928 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Бачо Киро“ №5, вх. А, ет. 2, офис 6. Като субекти на лични данни бихте могли да се свържете с нас, използвайки поне един от посочените начини – като ни се обадите на телефон 0886719033, изпратите ни електронно съобщение на електронна поща office@gift-tube.com или ни посетете на адрес гр. София, ул. „Бачо Киро“ №5, вх. А, ет. 2, офис 6.

Водени от желанието си да покрием и най-стриктните европейски изисквания в предоставянето на качествена услуга за нашите клиенти и/или потребители на нашия сайт, “Владеа Селект” ООД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни. Тъй като искаме да се чувствате сигурни, че когато комуникирате с “Владеа Селект” ООД, Вашите лични данни са в добри ръце, ние стриктно спазваме разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Закона за защита на личните данни и съответните вътрешни законови и подзаконови актове и всики указания на Комисията за защита на личните данни в процеса на събиране, обработка и използване на данните. Освен това “Владеа Селект” ООД поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу неразрешено или незаконно обработване и/или срещу случайна загуба, промяна, разкриване или достъп, или случайно, или незаконно унищожаване, или повреждане.

Поради тези причини Ви молим да отделите малко време и да се запознаете с Политиката ни за поверителност, която можете да достъпите във всеки един момент на нашата страница.

Какво са лични данни и мога ли да използвам сайта и без да ги предоставям?

Лични данни са всички онези данни, които могат да бъдат свързани с определено лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Към тях спадат например Вашите имена, телефонен номер, пощенски или имейл адрес, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор. По принцип използването на уебсайта ни е възможно и без предоставяне на лични данни.

 

Какви лични данни събираме и обработваме?

Събираме лични данни на нашите служители, потенциални служители, клиенти, доставчици, бизнес контакти и потребители на уебсайта. Ако данните, които събираме, не са посочени в настоящата Политика за поверителност, ние ще предоставим на физическите лица (когато това се изисква от закона) подходящо известие кои други данни ще бъдат събрани и как ще бъдат използвани.

“Владеа Селект” ООД събира лични данни чрез своя уебсайт по два начина:

o   пряко (например, когато предоставяте лични данни, за да поискате оферта от нас, да регистрирате профил, да поръчате наши продукти, кандидатствате за работа и други подобни); и

o   непряко (например чрез технологията на нашия уебсайт).

В зависимост от начина, по който използвате сайта www.gift-tube.com, бихте могли да попаднете в различна група субекти на данни, като за всяка от тях обработването на лични данни може да включва различни категории данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други. Обръщаме внимание, че е възможно едно и също лице да попада едновременно в повече от една от изброените групи (например: всеки Регистриран потребител също така е и Посетител).

       Посетители

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страницата www.gift-tube.com, (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани:

Онлайн идентификатори, съхранени в локални “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

 

Цели на обработването: Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

       Регистрирани потребители

Регистриран потребител е всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация на убесайта www.gift-tube.com, чрез въвеждане на име и фамилия, e-mail адрес и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: име и фамилия, E-mail адрес.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: извършване на покупки, възможност за абонамент за бюлетин от сайта, участие в програма „Лоялен клиент“.

       Клиенти на Платформата

Клиент на Платформата е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който закупува падаръчен ваучер от нея.

Категории данни, които се обработват: Име и фамилия, адрес за доставка, E-mail адрес, телефон и банкова сметка, ако плащането се извършва по банков път, Информация за вида на използвания браузър/устройство и IP адреса на клиентското устройство.

Цели на обработването: Изпълнение на договор за покупка от Платформата и доставяне на закупените стоки и/или услуги.

       Потребители на услуги

Потребител на услуги е всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши резервация за услуга, предлагана на Платформата или закупи стока, предлагана в Платформата.

Категории данни, които се обработват: имена, адрес, телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност за избор на услуга и нейната резервация; Предоставяне към съответните Доставчици на услуги/стоки на информация за така възникнали покупки за изпълнението на сключените договори и предоставяне на съответните.

Внимание! С извършването на резервация на услуга на уебсайта Потребителят на услугата дава своето съгласие личните му данни (име и фамилия) да бъдат предоставени на Доставчика на услугата.

       Ползватели на услуги

Ползвател на услуги е всеки Посетител и/или Регистриран потребител на платформата, който желае сам да използва закупения от сайта ваучер или всяко трето лице, за което е предназначен за изпълзване вече закупеният ваучер.

Категории данни, които се обработват: имена, адрес, телефонен номер, E-mail адрес.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност за резервация и ползване на закупената чрез ваучер услуга; Предоставяне към съответните Доставчици на услуги/стоки на информация за така възникнали покупки за изпълнението на сключените договори и предоставяне на съответните.

Внимание за всички ползватели - трети лица! Вашето име (а когато сте получили ваучера за услуги по пощата – и вашия адрес и телефонен номер) ни е предоставено от лицето, което е закупило ваучера за вас. Ще продължим да обработваме Вашите личните данни в рамките на клиентския профил на лицето, което е закупило ваучера и след предоставянето на услугата с цел запазване на нашия легитимен интерес - проверка от контролен орган, доказване на изпълнението на договора. Моля, имайте предвид, че като субект на лични данни притежавате всички права, гарантирани Ви от Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД).

       Допълнителни данни, които може да обработим във връзка с:

Телефонни обаждания - Нашите оператори приемат телефонни обаждания, за да отговарят на всякакви запитвания на наши клиенти (включително ползватели на услуга) и потенциални клиенти.

Ако сте наш потенциален клиент, обаждате ни се за първи път и/или бихте желали да реализирате поръчка по телефон или само да получите информация от нас за определена услуга, което изисква допълнителна проверка от наша страна и респективно обратна връзка от нас, ще запишем Вашето име, телефонен номер и въпросите, които Ви интересуват, за да можем да изпълним целта на Вашето обаждане. Обработваме тези данни въз основа на Вашето изрично искане и съхраняваме информацията, която събираме по този начин само до момента, в който сме постигнали целите на събирането й – да реализирате поръчка на ваучер по телефон или да отговорим на Ваше запитване.

Онлайн чат. Нашият уебсайт Ви предоставя възможност да започнете чат с наш оператор чрез платформата (социалната приставка на нашия сайт) Messenger като влезете във Вашия профил. Ако желаете да реализирате поръчка чрез чата или само да получите информация от нас за определена услуга, което изисква допълнителна проверка от наша страна и респективно обратна връзка от нас, ще запишем обработим Вашите данни, за да можем да изпълним целта на Вашето запитване. Обработваме тези данни въз основа на Вашето изрично искане и съхраняваме информацията, която събираме по този начин само до момента, в който сме постигнали целите на събирането й.

Записване за информационен бюлетин. Нашият уебсайт Ви предлага възможност да Ви изпращаме актуални предложения за услуги, които предлагаме, като се абонирате за нашия информационен бюлетин. За целта е необходимо да предоставите единствено Вашия имейл адрес (включително когато вече разполагаме със същия и го обработваме за друга цел, описана по-горе). Обработваме тези данни въз основа на Вашето съгласие да получавате информационни бюлетини, което сте изразили с въвеждането на имейл адреса си и натискането на бутона за абониране. Можете по всяко време лесно да се откажете от абонамента като кликнете върху бутона „Отпиши ме“ във всеки информационен бюлетин, който Ви изпращаме.

С изключение на определена информация, която се изисква от закона, Вашето решение да ни предоставите лични данни, е доброволно. Следователно няма да бъдете подложени на неблагоприятни последици, ако не желаете да ни предоставите своите лични данни.

Ако ни предоставите лични данни на друго лице (напр. Осъществявате поръчка за ваучер за подарък, съдействате на лице да получи услуга от нас), Вие сте отговорни за това, че лицето Ви е предоставило личните си данни законно и е запознато с информацията, съдържаща се в настоящата Политика за поверителност, и че лицето е съгласно със   споделянето на информацията с “Владеа Селект” ООД.

       Данни на непълнолетни лица

Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни, без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате уебстраницата ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, ние не носим отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна. Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

Пояснение на някои процеси и технически стъпки

Регистрирайки се в Платформата, Посетителят (Регистриран потребител) получава т.нар. акаунт, състоящ се от две направления:

Частен потребителски профил: Обособена част от Платформата, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Администратора, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно настоящата Политика. Достъпът до потребителския профил от страна на Регистирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените от него e-mail адрес и парола и евентуално чрез други технически механизми. Потребителският профил обслужва и комуникацията между Потребителя и Администратора.

Публичен потребителски профил: Обособена част от Платформата, със социални и маркетингови цели, предоставяща публично частична информация за Регистрирания потребител, включваща посочени от него данни – име и детайли относно извършените от него покупки чрез Платформата, както и информация за негови публични действия в Платформата, незащитена от Закона за защита на личните данни и незабранена от Регистрирания потребител чрез настройките на профила му, до които той има достъп до всяко време; както и информация за връзки и взаимодействия между потребителя и други потребители (онлайн приятелства). Платформата би могла да използва публичните данни, извлечени от активността на потребителите и от публикациите им, за целите на профилиране, включително и от трети страни по тяхна преценка.

Публикуване на отзиви от потребители: В определени случаи Потребителят на услуги има възможност да публикува свой отзив и оценка, във връзка със закупена услуга чрез сключен договор от разстояние. Така публикуваният отзив от Потребителя на услуги става общодостъпен и публично видим в Платформата, включително: Съдържанието му и Име на публикуващия. Обръщаме внимание, че Вашето решение да предоставите лични данни по този начин е доброволно.

Предоставяте ли допълнителни гаранции за данните ми онлайн?

Запазваме безопасността на личните данни на потребителите на нашия уебсайт и свързаните с него системи, като използваме различни технически и организационни мерки. За да гарантираме безопасното пренасяне на личните данни, използваме протокола за криптиране SSL (като основен метод на криптиране се използва RSA-2048 за инфраструктурата на публичния ключ). Този метод се прилага успешно в цялата световна мрежа. По този начин се криптират всички лични данни (имена, адреси, данни за плащането и т.н.) и се пренасят безопасно в интернет. По символа (заключен катинар) в браузъра си ще разпознаете, че се намирате в защитена зона.

Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни. Поради тази причина Ви молим да се отнасяте грижливо към паролата си за достъп на сайта и да не я споделяте с никого.

 

Лични данни при осъществяване на поръчка

Нашият уебсайт Ви дава възможност да правите покупка на ваучери. За тази цел предоставяме данните Ви в случай на необходимост на някой от следните, посочени в процеса на поръчка доставчици на платежни услуги. Плащането може да бъде извършено единствено чрез посочените методи за плащане онлайн.

Плащанията с наложен платеж се обрабтват от СПИДИ АД като бихте могли да се запознаете с тяхната политика за повериталност на адрес https://www.speedy.bg/bg/gdpr.

Плащанията с дебитни/кредитни карти се обработват от  Борика АД като бихте могли да се запознаете с тяхната политика за повериталност на адрес https://www.borica.bg/latest/novini/borika-vavede-novi-pravila-za-zashtita-na-dannite-na-klientite-si-v-saotvetstvie-s-reglament-gdpr .

 

За целите на обработването на Вашата поръчка съхраняваме и обработваме собственото и фамилното ви име, адрес, имейл и номера на мобилния ви телефон. За целите на необходимата обработка на плащането в определени случаи се изискват допълнително и следните данни: при плащане с карта се изисква пълното ви име, имейл адрес и данни за кредитна/дебитна карта.

Не съхраняваме номера на кредитни/дебитни карти, а ги предаваме директно към доставчика на платежната услуга.

Данните, необходими за изпълнението на договора от разстояние се предоставят само в необходимия обхват на други трети страни (напр. Куриерски и спедиторски фирми, платежни услуги и т.н.) в рамките на регистрацията и за извършване на продажбата на стока. Нашите доставчици на услуги имат право да използват предоставените им данни единствено за изпълнение на своите задължения, но не и за каквито и да било други цели.

 

Включваме ли (връзки към) уебсайтове и програми на трети страни?

            Нашият уебсайт може да включва:

o   Връзки към и от сайтовете на нашите партньорски мрежи и рекламодатели в това число и към разработчиците на сайта ни.

o   Някои програми (приспособления и приложения) на трети страни. В такъв случай имайте предвид, че тези трети страни могат да обработват Вашите лични данни, събрани чрез такива програми, за свои собствени цели.

Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки има собствена политика за поверителност. Не контролираме тези уебсайтове/приложения и не носим отговорност за техните пoлитики. Когато напускате нашият уебсайт, www.gift-tube.com, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

Ползвате ли социални приставки?

В уебсайта си използваме т.н. социални приставки („приставки“) на социалната мрежа Facebook, която е собственост на Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, САЩ („Facebook“). Приставките са обозначени с логото на Facebook или с текстовете „Социална приставка от Facebook“ и „Facebook социална приставка“. Общ преглед на приставките от Facebook и как изглеждат те можете да намерите на адрес: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Когато отваряте страница от уебсайта ни, съдържаща такава социална приставка, браузърът Ви установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на приставката се предава от Facebook директно към браузъра Ви и се вгражда в страницата. Чрез това вграждане Facebook получава информация, че браузърът Ви е извикал съответната страница на уебсайта ни, дори и ако нямате профил във Facebook или не сте влезли в него. Браузърът Ви ще изпрати тази информация (включително и IP адреса Ви) директно към сървър на Facebook в САЩ и тя ще бъде съхранявана там.

Когато взаимодействате с приставките, например използвате бутона „Харесва ми“ или оставяте коментар, тази информация също ще се изпраща директно към сървър на Facebook и ще бъде съхранявана там. Освен това информациите ще бъдат публикувани в профила Ви във Facebook и приятелите Ви ще имат достъп до тях.

Facebook може да използва тази информация за целите на рекламата, проучването на пазара и съобразеното с нуждите оформление на страниците в социалната мрежа. Освен това Facebook ще създава профили за използването, интересите и връзките, за да оцени например използването на сайта ни от Ваша страна във връзка с показваните Ви реклами във Facebook, за да информира други потребители на Facebook за дейността Ви в нашия уебсайт и за да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на Facebook. Ако не желаете Facebook да свързва събраните данни за нашия уебсайт с профила ви, трябва да излезете от профила си, преди да посетите уебсайта ни.

Информация за целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната им обработка и използване от страна на Facebook, както и за свързаните Ви с това права и възможности за настройки с цел защита на личния Ви живот, можете да намерите на страницата с указания за защитата на личните данни от страна на Facebook, намираща се на адрес: http://www.facebook.com/policy.php.

Ако не желаете Facebook да свързва събраните данни за нашия уебсайт непосредствено с профила Ви, трябва да излезете от страницата си в социалната мрежа, преди да посетите уебсайта ни. Изцяло можете да забраните зареждането на приставките на Facebook и чрез използването на помощни програми за браузъра Ви, например „Facebook Blocker“ (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/).

Нашият уебсайт използва функциите на мрежата на LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, САЩ. Връзката към сървърите на LinkedIn се формира за какъвто и да било достъп до нашия уеб сайт, който включва функции от LinkedIn. LinkedIn се информира, че сте посетили нашия уеб сайт с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху бутона LinkedIn и сте влезли в профила си в LinkedIn, LinkedIn е в състояние да свърже Вашето посещение към нашия уебсайт с Вас и Вашия потребителски акаунт.

 

Информираме Ви, че като оператор на този уебсайт, нямаме никаква информация за  съдържанието на данните, предавани към LinkedIn, или как те се използват.

Можете да научите повече, като се консултирате с Политиката за поверителност на LinkedIn на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Интегрирали сме компоненти и линкове услугата Instagram. Instagram е услуга, която може да бъде квалифицирана като аудиовизуална платформа, която позволява на потребителите да споделят снимки и видеоклипове, както и да разпространяват такива в други социални мрежи. Instagram е собственост на Instagram LLC, 1 Hacker Way 14, Menlo Park, Калифорния, САЩ.

При посещение, на която и да е от страниците на сайта ни, има интегриран компонент Instagram, който може да изпрати информация на социалната мрежа за потребителското поведение на някоя от страниците на сайта ни и/или да получите покана за инсталиране на компонент или мобилни приложение на социалната мрежа.

Ако потребителят е влязъл едновременно в Instagram, то Instagram отчита времетраенето и посещенията на всяка страница от нашия сайт и асоциира това поведение с потребителския акаунт в социалната мрежа. Тази информация се събира, независимо дали потребителят е кликнал върху някой от бутоните на социалната мрежа в нашия сайт или не.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби за защита на данните на Instagram можете да намерите на https://help.instagram.com/155833707900388 и https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

Използвате ли бисквитки и подобни технологии?

Моля, имайте предвид, че използваме някои уеб аналитики и други уеб базирани инструменти. Някои от тези уеб базирани инструменти използват "бисквитки" ("cookies").

Този уебсайт използва функциите на Google Analytics - инструмент за услуги, свързани с уеб анализ. Доставчикът е Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics използва така наречените "бисквитки".  Информацията, генерирана от "бисквитките", относно Вашето използване на този уеб сайт се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. За повече информация относно работата с потребителските данни в Google Analytics, моля, посетете Политиката за поверителност на Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Можете да предотвратите съхраняването на Ваши „бисквитки“, като зададете настройки на софтуера на Вашия браузър. Бихме искали да обърнем внимание обаче, че в този случай може да не сте в състояние да използвате напълно всички функции на нашия уебсайт. Освен това можете да възпрепядствате Google да събира и обработва данни (включително Вашия IP адрес), свързани с използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработване на тези данни от страна на Google, като свалите и инсталирате приставката на браузера, предоставена на разположение на следния линк: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Можете да предотвратите събирането на Ваши данни от страна на Google Analytics, като кликнете върху следния линк: tools.google.com/dlpage/gaoptout и откажете настройката за „бисквитки“, което предотвратява събирането на Вашите данни при посещаване на тази уеб страница в бъдеще.

По-долу е представена информация за това как “Владеа Селект” ООД използва „бисквитки“ и други подобни технологии на своя уебсайт.

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитките“ са текстови файлове, съдържащи малко количество информация, които се изтеглят на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт и позволявате на даден уебсайт да разпознае Вашето устройство.

 Защо използваме „бисквитки“ и подобни технологии?

„Бисквитките“ изпълняват много различни задания, като например да Ви позволят ефективно да навигирате между страниците, да запомните Вашите предпочитания и да подобрите практическата си работа като потребител. Те също така могат да помогнат да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са по-подходящи за Вас и Вашите интереси.

   Какви „бисквитки“ използвате?

Някои от „бисквитките“, които използваме, не събират информация, която идентифицира посетителите. Например:

o   Бисквитки за ефективността.

o   Целеви „бисквитки“ (targeting cookies).

В други случаи можем да свързваме информация за „бисквитки“с идентифицируемо лице. Например:

o   Ако ви изпратим целеви имейл, който включва пикселни маркери (web beacons), „бисквитки“ или други подобни технологии, ще знаем дали ще отворите, прочетете или изтриете съобщението. 

 

      Използвате ли „бисквитки“ от трети страни?

            Някои „бисквитки“, които използваме, са от компании трети страни, като например Google Analytics, Facebook, Google, за да ни предоставят уеб анализи и разузнавателни данни за нашия уебсайт. Тези компании използват кода за програмиране, за да събират информация за взаимодействието Ви с нашия уебсайт, като например посетените от Вас страници, връзките, върху които кликнете и колко дълго сте в нашия сайт. Този код е активен само докато сте на уебсайта на “Владеа Селект” ООД. За повече информация относно това как тези компании събират и използват информация от наше име, моля, вижте техните декларации/политики за поверителност: Facebook, Google, Google Analytics и други.

      Използвате ли технологии за проследяване без „бисквитки“?

Може също да използваме пикселни маркери (т.нар. web beacons, включително т.нар. conversion pixels) или други технологии за подобни цели, както беше посочено по-горе и можем да ги включим в сайта си или в маркетинговите съобщения, за да определим дали съобщенията са били отворени, кликнати. Пикселните маркери (web beacons) не поставят информация на устройството Ви, но те могат да работят заедно с „бисквитките“, за да наблюдават дейността на уебсайта. Посочената по-долу информация относно „бисквитките“ се отнася и за пикселните маркери и подобни технологии. Така наречените conversion pixels са малки кодове, разположени на конкретна уебстраница, които се задействат, когато някой посети страница, което води до увеличаване на броя им.

       Как да процедирам, ако не желая „бисквитки“?

            С използването на нашия уебсайт приемате, че можем да поставяме „бисквитки“ на Вашето устройство, както е обяснено по-долу.

            Ако искате да премахнете съществуващите „бисквитки“ от устройството си, можете да направите това, като използвате опциите на браузъра си. Ако искате да блокирате бъдещите „бисквитки“, които се поставят на устройството Ви, можете да промените настройките на браузъра си, за да направите това. Освен ако не сте коригирали настройките на браузъра си, за да блокирате „бисквитките“, нашата система ще издаде „бисквитки“ веднага щом посетите нашия сайт.

       Какви видове „бисквитки“ съществуват и кои от тях използва нашият уебсайт?

„Бисквитките“, използвани в уебсайта www.gift-tube.com, са категоризирани въз основа на категориите, намиращи се на уебсайта на Европейската комисия (http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm ) и други публични източници.

Важно е обаче да се отбележи, че не всички „бисквитки“ могат да се използват във всички уебсайтове. Списък на „бисквитки“, използвани от нашиs уебсайт по категории, е изложен по-долу. Повече информация за „бисквитките“ можете да намерите на интернет адреси: http://www.allaboutcookies.org/ и http://www.youronlinechoices.eu/.

Категория

Примери

Бисквитки за ефективност 
        (performance cookies):

Тези „бисквитки“ събират информация за посещението и използването на нашия уебсайт, например кои страници посещавате най-често и дали получавате съобщения за грешки от уеб страници. Тези „бисквитки“ не събират информация, която идентифицира посетителя. Цялата информация, която тези „бисквитки“ събират, е анонимна и се използва само за подобряване на начина на функциониране на сайта.

Категоризираме следното като „бисквитки“ за ефективност (performance cookies):

• URL адрес на референта (вътрешна страница) – използва се за съхраняване на URL адреса на предишната посетена страница. Позволява ни да проследим как посетителите се движат в нашия сайт.

• URL адрес на референта (външна страница, включително ако кликнете върху линкове от социалните медии към страна на “Владеа Селект” ООД) – използва се за съхраняване на URL адреса, който препраща посетител към нашия сайт, за да можем да разберем кои URL адреси препращат посетителите на нашия сайт.

• История на URL адресите – използва се за съхраняване на посетените от потребителя страници.

• Нерегистрирана „бисквитка“ за посетители – уникален идентификатор, даден на всеки посетител, за да позволи анализ на това как нерегистрираните посетители използват нашия сайт.

• „Бисквитки“ за управление на сесии –  тези „бисквитки“ ни позволяват да следваме действията на даден потребител на нашия сайт по време на сесията на браузъра. Сесията на браузъра започва, когато потребителят отвори прозореца на браузъра, посети нашия сайт и завършва, когато напусне нашия сайт и затвори прозореца на браузъра си. Нашите „бисквитки“ за управление на сесии се създават временно. След като затворите браузъра си, нашите бисквитки за управление на сесии се изтриват.

Целеви „бисквитки“ (targeting cookies): Тези „бисквитки“ се използват за (1) предоставяне на реклами, които са по-подходящи за Вас и Вашите интереси; (2) ограничаване на броя пъти, които виждате реклама; (3) помагат да се измери ефективността на рекламната кампания; и (4) да се разбере поведението на хората, след като видят реклама. Те обикновено се пускат от името на рекламни мрежи с разрешението на оператора на сайта. Те помнят, че сте посетили сайт, и доста често ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Ние не използваме реклами от трети страни на нашите сайтове, затова не използваме целеви „бисквитки“ за рекламиране, но ги използваме за събиране на аналитични и разузнавателни данни за сайта.

Категоризираме следното като целеви „бисквитки“ (targeting cookies):

• Събиране на аналитични и разузнавателни „бисквитки“ (intelligence cookies).

• „Бисквитки“ на трети страни. Целевите „бисквитки“ могат да се използват и на уебсайтове на трети страни, а трети страни могат да ги използват на уебсайтовете ни, както следва:

 – Сайтове за социални медии – местата за социални медии на трети страни може да регистрират информация за Вас. Това може да включва дейности като например, когато кликнете върху бутона „Добавяне“ или „Харесай“ за сайт за социални медии, докато сте на нашия сайт. Ние не контролираме тези сайтове или техните дейности. Възможно е да намерите информация за сайтове за социални медии на самите сайтове. Препоръчваме ви да прочетете правилата за ползване и декларацията за поверителност на тези сайтове, преди да ги използвате.

Рекламите на сайтове, които не са наши„Бисквитки“ могат да бъдат поставени на сайтове, които не са наши, така че когато кликнете върху реклама на “Владеа Селект” ООД, разположена на тези сайтове, на “Владеа Селект” ООД се предоставя информация за ефективността на нашата реклама.

 

Кой има достъп до личните ми данни и какви са целите на обработването им?

В рамките на нашата организация достъп до личните Ви данни имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с дейностите, за целите на които съответните лични данни се обработват. Служителите ни ще имат достъп до Вашите лични данни за целите на осъществяване на поръчки, направени чрез уебсайта на дружеството, по телефон или имейл, изготвяне на оферти или оформяне на документи за данъчни цели – фактури, товарителници и други, но те са обвързани от задължение за конфиденциалност, отнасящо се до данните, до които имат достъп. Те са надлежно информирани за значението за спазването на задължението за поверителност и носят отговорност за спазването на това задължение.

За целите на обработването на Вашата поръчка съхраняваме и обработваме собственото и фамилното Ви име, адрес, имейл и номера на мобилния/стационарния Ви телефон.

При искане за оферта от Ваша страна съхраняваме и обработваме собственото и фамилното Ви име, адрес (само ако е подаден изрично от Вас), имейл и номера на мобилния/стационарния Ви телефон.

При разглеждане на подадени от Вас искания, жалби, рекламации и други подобни съхраняваме и обработваме собственото и фамилното Ви име, адрес, имейл и номера на мобилния/стационарния Ви телефон, в опрределени случаи, когато това се изисква по закон и други Ваши лични данни по лична карта.

Данните, необходими за осъществяването на Вашата поръчка се предоставят само в необходимия обхват на други трети страни (напр. куриерски и спедиторски фирми, платежни услуги, подизпълнителите, които използваме, за да предоставим закупените от вас услуги и т.н.) в рамките на изпълнението й. Нашите доставчици на услуги имат право да използват предоставените им данни единствено за изпълнение на своите задължения, но не и за каквито и да било други цели, освен ако Вие не им предоставите своето изрично съгласие за това.

Нашата компания не предоставя на трети страни лични данни за рекламни цели.

Как използвате личните данни, които събирате от уебсайта?

Ние използваме Вашите лични данни само когато това се изисква за конкретни цели, както е обяснено в настоящата Политика за поверителност.

            Когато Политиката за поверителност разкрива, че разчитаме на законните си интереси за дадена цел, считаме, че нашите законни интереси не са пренебрегнати от Вашите интереси, права или свободи, поради:

            (i) прозрачността, която предоставяме по отношение на дейност по обработване;

            (ii) подходът ни по отношение на личната неприкосновеност;

            (iii) нашите редовни прегледи на поверителността и

            (iv) правата, които имате, във връзка с дейност по обработване.

            Ние ще обработим Вашите лични данни за горепосочените цели въз основа на Вашето предварително съгласие, доколкото това съгласие е задължително, съгласно приложимите закони.

            Ние няма да използваме Вашите лични данни за цели, които са несъвместими с целите, за които сте били информирани, освен ако това не е задължително или разрешено от закона, или е във Ваш жизнен интерес (напр. в случай на спешна медицинска помощ). 

Колко време ще съхранявате личните ми данни?

Данните, които събираме за Вас, ще бъдат съхранявани и обработвани на защитени устройства. Същите ще запазим само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид  количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания.

Така например, срокът за съхранение на Вашите лични данни за следните конкретни цели е:

1)      Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - до 5 години (в зависимост от всеки конкретен случай) от прекратяване на  преписката с цел защита на нашия легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, т. "е" от ОРЗД).

2)      Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа във “Владеа Селект” ООД - до 1 месец от прекратяване на процедурата

3)      Договори по дейността - до 5 години (в зависимост от всеки конкретен случай) от прекратяване на  договорните отношения с цел защита на нашия легитимен интерес (чл. 6, пар. 1, т. "е" от ОРЗД).

4)      "Бисквитки" - до изтриването им от Вас или до 6 месеца от последното ползване на сайта.

Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове - до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

Какви са правата ми относно предоставените от мен лични данни и как да ги упражня?

Съгласно Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни имате право на безплатна информация относно това, какви Ваши данни се съхраняват, както и право на коригиране, изтриване или блокиране на данните. Молим за тази цел или за допълнителна информация и предявяване на правото си за обжалване да се обръщате към нас чрез посочените данни за контакт на сайта www.gift-tube.com или в уводния абзац на настоящия документ.

Ако желаете да упражните някое от изброените по-долу права, моля, свържете се с нас:

Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричано “искане за достъп на субекта на данните”). Това Ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за Вас. Това Ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за Вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези: а) ако искате да докажем точността на данните; б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции; или г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили Вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни.

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за Ваши конкретни интереси, което Ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали , за да сключим договор с Вас.

Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на седем дни от подаването му, но не по-късно от тридесет дни от подаването му. Може да ни отнеме повече от този срок, в случай че искането Ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение.

До степента, в която обработването на Вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право да оттеглите такова съгласие по всяко време, като се свържете писмено (и по електронен път) с нас. Моля, обърнете внимание, че това няма да засегне правото ни да обработваме лични данни, получени преди оттеглянето на Вашето съгласие, или правото ни да продължим да обработваме част от данните на базата на други правни основания, независимо от липсата на Вашето съгласие.

            Съществуват и случаи, в които от нас можете да получите частично съдействие в рамките на закона при упражняването на Вашите права (например при коригиране на лични данни, които ние сме задължени по силата на правно основание да поддържаме стриктно във вида, в който сме ги получили от трети страни, включително получени от публични регистри, съобразно закона), в актуалността към момента, в който сме ги получили, и съответно ще можем единствено да Ви насочим към тези трети страни, за да упражните правата си спрямо тях.

   Ако въпреки нашите ангажименти и усилия да защитим Вашите лични данни смятате, че Вашите права за поверителност на данните са били нарушени, “Владеа Селект” ООД ще разгледа всяко запитване или жалба в тази насока. Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни (адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, GPS координати: N 42.668839    E 23.377495, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg).  Преди да подадете жалба до Комисията за зашита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим.

Настоящата политика за поверителност е утвърдена от нас, приета на 23.05.2018г., актуализирана на 26.02.2019г. и е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси. Ето защо ние си запазваме правото по всяко време да променяме и/или допълваме настоящата Политика като промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Политиката може да бъде актуализирана по всяко време без специално уведомяване на потребителите на сайта.

Поради тази причина и тъй като не бихме могли да поемем отговорност, ако даден потребител на уебсайта не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката, Ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

 

С уважение,

Екипът на “Владеа Селект” ООД

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Здравей!
Избери една от опциите по-долу, за да се свържеш с нас и ще ти отговорим при първа възможност.